# من

آزادی

    زیباست شبیه لبخند ماندلا آزادی     چندشعربا ترجمه من از غاده السمان ،فوزیه ابو خالد و محمود درویش در سایت مرور www.morour.ir
/ 0 نظر / 5 بازدید
اعتراف یک قاتل                      با همین قلم   باید سطرها را پر کنی ونیاز مبرمی داری به اعترافات قاتلی گوش کنی که هرگزبه صحنه ی جرم باز ... ادامه مطلب
/ 29 نظر / 6 بازدید
  توسوختگی ام از پس نقاب من سوختگی ات از پشت پیراهن اتو شده سخت پوستانیم به اعتراف دهان باز کنیم قیامت است!  
/ 32 نظر / 5 بازدید