# ماندلا

آزادی

    زیباست شبیه لبخند ماندلا آزادی     چندشعربا ترجمه من از غاده السمان ،فوزیه ابو خالد و محمود درویش در سایت مرور www.morour.ir
/ 0 نظر / 18 بازدید