# تو

اعتراف یک قاتل                      با همین قلم   باید سطرها را پر کنی ونیاز مبرمی داری به اعترافات قاتلی گوش کنی که هرگزبه صحنه ی جرم باز ... ادامه مطلب
/ 29 نظر / 3 بازدید