آزادی

    زیباست شبیه لبخند ماندلا آزادی     چندشعربا ترجمه من از غاده السمان ،فوزیه ابو خالد و محمود درویش در سایت مرور www.morour.ir
/ 0 نظر / 16 بازدید
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
آذر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
آذر 89
2 پست
مرداد 89
2 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست